Aktivity SDH v roce 2010

Asistence při pálení klestí

Dne 6.1.2010 byla část jednotky přítomna na asistenci při pálení klestí MH Zliv.

Ráno jsme se ohlásili operačnímu důstojníkovi HZS České Budějovice a vyrazili. Podpal byl naplánován přibližně na osmou hodinu ranní. Při našem příjezdu již pracovníci měs. hospodářství měli již vše připraveno a stačilo tedy „pouze“ škrtnout zápalkou. Plameny se rychle rozhořely.

Pálení jsme kontrolovali až do odpoledních hodin, kdy jsme požářiště prolili vodou.

Asistence při demolici budovy

Náš sbor byl požádán, zda by mohl 9.1.2010 být přítomen asistenci při demolici staré budovy v prostoru areálu bývalého MAPE v Mydlovarech. Jednalo se o starou několikapatrovou budovu. Po rozebrání části zdiva bylo ještě možné spatřit vnitřní uspořádání budovy, neboť po odbourání zdi zde ještě stáli skříňky na převlékání, sociály, či stropní hodiny.

Naší náplní bylo kropit sutiny vodou proti jemnému prachu. Po vyprázdnění cisterny jsme pro vodu jezdili zpět do Zlivi, neboť blíže není dostatečně silný zdroj k naplnění naší cisterny. Při této příležitosti si někteří strojníci provedli kondiční jízdy.

Celkem jsme zde strávili přibližně deset hodin.

Na MAPE jsme se ještě vrátili o několik dní později, když jsme ještě jendou prolévali sutiny vodou proti prachu.

Exkurze v JE Temelín

V neděli 14.2.2010 jsme se v osm hodin ráno vypravili na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín.

Po úvodní části v krásně zrekonstruovaném zámečku Vysoký Hrádek, kde jsme vyslechli různé informace o elektrárně a shlédli krátký 3D film, jsem se konečně vypravili přímo do elektrárny.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny a po nutných vstupních procedurách, jako je kontrola dokladu totožnosti, projití skenrem na kov a dechovou zkouškou na alkohol, jsme vstoupili do objektu elektrárny. Exkurzi jsme měli rozšířenou o návštěvu hasičské zbrojnice podnikového HZS. Po prohlídce operačního střediska a garáží s technikou, jsme pokračovali k chladícím věžím, které v tomto mrazivém počasí měly krásnou krápníkovou výzdobu. Odtud pak na strojovnu druhého výrobního bloku, kde jsme si prohlédli turbosoustrojí a rozvody páry a vody. Cestou na strojovnu jsme viděli budovy záložních diesel agregátů, napájecí transformátory i rozestavěnou budovu, která bude v budoucnu plnit úlohu skladu vyhořelého paliva.

Odtud jsme pokračovali již zpět k východu z objektu a vrátili jsme se do informačního centra. Po povinném vrácení povinných helem a visaček, jsme se rozloučili s našimi průvodkyněmi, poděkovali a vrátili se zpět na základnu.

Zanechat reakci