Aktivity SDH v roce 2013

Exkurze do teplárny Mydlovary

 

 

Na sobotní odpoledne jsme byli pozváni do teplárny v Mydlovarech, kterou provozuje energetická společnost E.on. Teplárna loni prošla částečnou rekonstrukcí a byl zde instalován kotel na štěpky. Obsluha teplárny nás provedla celým zařízením. Prohlídku jsme začali na nástupišti hasičské techniky a u požární nádrže. Poté jsme pokračovali ke skladu štěpky. Náš průvodce nám ukázal, kudy kamiony štěpku přivážejí a jak se potom pomocí portálového nakladače překládá do samotného skladu. Vysvětlil nám, že nakladač je řízen počítačem a štěpku neustále přesunuje z jedné části skladu do druhé, aby nedošlo k jejímu přehřátí a následnému vzplanutí. Dál jsme pokračovali k dopravníku, který již palivo posunuje dál k samotnému kotli. Než však štěpka dorazí do kotle, čeká ji ještě nějaký kus cesty. Jednak musí projít pod permanentním magnetem, kde se zbaví případných kovových nečistot, pak jde přes soustavu několika dalších dopravníků až na vrchol kotle, který je několik desítek metrů nad zemí. Dál jsem si prohlédli turbínu, generátor, kogenerační jednotku, což je plynový        12-válcový motor, ze kterého se jímá veškeré teplo, které v něm vzniká, čerpadla, která ženou teplo k nám do obce, původní plynový kotel (druhý byl již zrušen a odstraněn) i velín, ze kterého se tohle všechno ovládá. Dozvěděli jsme se kde jsou vypínače elektrického proudu, kudy v případě poruchy odejde přebytečná pára z kondenzátoru, kde je největší množství oleje a spoustu dalších zajímavých a užitečných věcí. Doufáme však, že tyto znalosti nám zůstanou pouze na té teoretické úrovni a nebudeme je muset použít v praxi. I když jak se říká – kdo je připraven, není ohrožen.

Zanechat reakci