Aktivity SDH v roce 2014

Čištění vpustí

Naše jednotka byla požádána starostou obce, zda-li bychom mohli pročistit kanalizační vpustě v ulici Luční, které při větších deštích nestíhají odvádět vodu. Vybavili jsme se tedy potřebným nářadím, skvělým počasím a dobrou náladou a vyrazili. V některých vpustích jsme nalezli jen zbytky záchytných košů, případně nějaký ten naplavený štěrk, ale nalezli jsme také zbytky betonu, železa a jiných materiálů. Nakonec se nám ale povedlo vše vyčistit a tak teď můžeme jen čekat, až přijde nějaký ten déšť a uvidíme výsledky naší práce.

 

Exkurze do JE Temelín

 

     Dne 28.5.2014 se 8 členů naší jednotky zúčastnilo již dlouho plánované exkurze do jaderné elektrárny Temelín. Po příjezdu do informačního centra elektrárny se nás ujal náš průvodce, tiskový mluvčí JE, Václav Brom, který nás seznámil s programem dne, bezpečností a dalšími formalitami. Po vstupní kontrole do areálu jsme se nejdříve vydali navštívit naše kolegy, jednotku Hasičského záchranného sboru podniku.

V místní „hasičárně“ se nás ujal velitel sboru a nejdříve nám předvedl mobilní požární techniku a technické prostředky, kterými jsou temelínští hasiči vybaveni. To byla část pro mnohé z nás nejzajímavější, protože HZSp Temelín je vybaven nejrůznější speciální technikou, se kterou se naše jednotka během přípravy ani zásahů běžně nesetkává, například nová vysokozdvižná plošina Bronto Skylift F44, CAS MB Atego s nástavbou Rosenbauer, protiplynové vozidlo a další technická a speciální vozidla. Další zastávkou byl krizový a operační dispečink HZSp. V tomto centru jsou vyhodnocována data z více než desítky tisíc požárních čidel a hlásičů nejrůznějšího druhu rozmístěných po celém areálu a zároveň jsou dotud řízeny veškeré zásahy.

Po té co, jsme se s hasiči rozloučili, nás průvodci zavedli k právě instalovanému dieselgenerátoru. Jde o sofistikované zařízení, které je připraveno v případě poruchy napájení dodávat el. energii potřebnou pro nouzový provoz a odstavení primárního okruhu. Tento generátor je osazen dvacetiválcovým dieselovým agregátem Caterpillar úctyhodných parametrů.

Další naše kroky vedly přímo do útrob 1. bloku, konkrétně do strojovny. V této části elektrárny se tlaková a tepelná energie páry vyvinuté v parogenerátorech pomocí turbogenerátoru mění na mechanickou a dále na elektrickou energii. Díky plánované odstávce jsme viděli i zařízení, které v běžném režimu vidět nejsou, například rozvodová kola nízkotlaké části turbíny, která zde byla připravena na výměnu.

Po hluku strojovny jsme se vydali do nejklidnější části elektrárny a to do skladu použitého paliva, který slouží k uskladnění kontejnerů CASTOR, ve kterých je uloženo použité palivo. Kapacita tohoto skladu je dimenzována na 30 let provozu a jeho východní strana je připravena pro případ nutnosti sklad rozšířit. Tento sklad je bezobslužný a tak zde byl prostor na veškeré naše dotazy. Toto byla poslední zastávka v areálu elektrárny a po ní jsme se vydali zpět na začátek do informačního centra. Po vrácení přileb a návštěvních karet jsme se rozloučili s průvodci, zapsali jsme se do návštěvní knihy a vyrazili na cestu zpět na naši stanici.

Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu průvodci celým odpolednem, panu Václavu Bromovi za realizaci celé prohlídky.

Za SDH Zliv,
Petr Samek

Probíhají zkoušky nových dieselů elektrárny Temelín

 

Pyrocar 2014

 

Poslední srpnový víkend se někteří členové našeho sboru zúčastnili akce s názvem Pyrocar 2014. Šlo o největší sraz hasičské techniky a hasičů u nás. Akce se konala na letišti u Přibyslavi.

My jsme se tam vypravili s naší malou cisternou, tedy babičkou, a Avií. Na cestu jsme vyrazili v pátek odpoledne. Po menších komplikacích s příjezdovou cestou, kdy jsme z Havlíčkova Brodu místo několika kilometrů přímo do Přibyslavi, najeli po objízdné trase kilometrů padesát a udělali si tak okružní jízdu po kraji Vysočina, jsme konečně zaparkovali na letištní ploše. Postavili jsme stan za autem a vyrazili jsme na letmou obhlídku již zaparkovaných vozidel. Byla už tma, takže prohlídka byla opravdu jen letmá. Ještě jsme obešli stánky s občerstvením, obhlédli co kde mají k jídlu, kam půjdeme ráno na snídani, a pak jsme už zasedli k napěněnému poháru piva. Oficiálním pivem akce byl Havlíčkobrodský Rebel Tudor 11. Chvíli jsme tedy poseděli a po nějaké době jsme se odebrali na kutě.

V sobotu po snídani jsme se konečně šli podívat, co za techniku už dorazilo. Příjezd vozidel byl povolen dle propozic pořadatelů do desáté hodiny. Udělali jsme tedy krátké kolečko kolem vystavovaných kousků techniky a zamířili zpět k naší cisterně, neboť v jedenáct hodin měla být akce oficiálně zahájená tří minutovým houkáním a troubením ze všeho, co se dostavilo!

Odpoledne jsme pak ještě znovu několikrát procházeli mezi vystavenými auty i mezi stánky různých vystavovatelů. Obhlíželi jsme, co by se nám mohlo hodit u různých zásahů a debatovali s prodejci. Také jsme shlédli ukázky techniky ze Záchranného útvaru Hlučín. Prezentovali zde například bagry, ženijní techniku a spoustu jiného. Večer následovala tradiční debata o tom, co kdo přes den viděl, co se komu líbilo a podobně.

V neděli už nám nezbývalo nic jiného, než že jsme po snídani sbalili stan a věci a za opětovného houkání sirény jsme se vypravili na cestu k domovu! Přivezli jsme si kopici zážitků i několik poznatků. A už teď se těšíme na další ročník, který by se měl uskutečnit pravděpodobně znovu za tři roky!

Zanechat reakci