Výcvik jednotky v Týně nad Vltavou

Výcvik jednotky v Týně nad Vltavou

 

V  sobotu 3.5.2014 absolvovala naše jednotka výcvik a školení u jednotky HZS v Týně nad Vltavou. Ta jej připravila ve spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů a to již druhým ročníkem. Školení se uskutečnilo v areálu bývalých kasáren v Týně. Nástup zúčastněných jednotek byl stanoven na osmou hodinu ranní. K výcviku se dostavily jednotky z blízkého i širokého okolí, nejblíže to měli místní hasiči a z největší dálky přijeli hasiči z Lišova, kteří se účastnili již podruhé. My, coby nováčci jsme se letos rozkoukávali.

Po úvodní prezenci a prezentaci všech přítomných jsme se rozdělili na několik skupin a začali tak „kolečko“ po instruktážních stanovištích. Jako první stanoviště nám připadl radioprovoz. Zde jsme se dozvěděli informace o komunikaci mezi jednotkami a operačním střediskem, procvičili jsme si optické signály a probrali si nějaké nové informace. Na druhém stanovišti nás čekali dýchací přístroje. Prohlédli jsme si přístroje, jež používají profesionální hasiči i kolegové z okolních sborů. Řekli jsme si něco o provedení, obsluze a údržbě a už jsme pokračovali na stanoviště zdravovědy.

Tady už nás čekal instruktor společně s kolegou od záchranné služby. Učili jsme se resuscitaci zraněné osoby, naštěstí jen na figuríně,  a spoustu dalších věcí, které se nám mohou hodit nejen při zásahu, ale i v běžném životě. Dalším a pravděpodobně i nejtěžším stanovištěm bylo vnikání do sklepních prostor zasažených požárem. Nacvičovali jsme vstup do silně zakouřeného sklepního prostoru a pohyb v něm, kdy jsme si proudnicí vytvářeli před sebou bezpečný prostor. To vše za tmy, bez světel, s dýchacím přístrojem na zádech a navíc ještě v podřepu. Pohybovat jsme se směli pouze kachními kroky.

Po krátkém odpočinku nás už čekali jen příjemnější chvíle. Dalším stanovištěm, kam jsme se po obědě vydali, byly plovoucí čerpadla na břehu řeky a posledním výcvikovým místem byla instruktáž ve slaňování po laně. A pak už nás čekal jen nástup, krátké zhodnocení uplynulého dne a odjezd zpět domů na hasičárnu.

Ačkoli jsme byli všichni unaveni, výcvik jsme hodnotili velmi kladně a už teď se těšíme na příští rok.

 

Zanechat reakci