Školení v poskytnutí první pomoci

Školení v poskytnutí první pomoci

 

Na druhou lednovou sobotu si pro naši jednotku připravil jeden z našich velitelů družstva školení z poskytnutí laické první pomoci, resuscitace zraněné osoby a vyproštění zraněných osob při dopravní nehodě.

Školení probíhalo na sborové klubovně. Začalo teoretickou částí, kde jsme se podrobně seznámili se základními pravidly při poskytování první pomoci. Díky tomu, že jsme měli zapůjčenou i figurínu „ambumana“, vyzkoušeli si na vlastní kůži nejen srdeční masáž, ale i dýchání z úst do úst. Dále jsme nacvičovali stabilizovanou polohu zraněného nebo zastavení krvácení.

Druhou částí byl praktický nácvik získaných dovedností. Ten spočíval ve výjezdu jednotky na fingovanou dopravní nehodu osobního vozidla, ve kterém zůstali dvě zraněné osoby. Naším úkolem bylo provést zajištění místa nehody, provést protipožární opatření a zajistit vozidlo proti pohybu. Dál už jsme se věnovali zraněným osobám, komunikaci s nimi a ošetření jejich zranění. Poslední fází praktického nácviku bylo nacvičení nouzové evakuace osob z vozidla pomocí tzv. Rautekova chvatu.

Díky tomuto školení jsme se dozvěděli spoustu nových věcí, které se nám mohou hodit nejen při zásahu, ale i v osobním a civilním životě, či třeba na procházce v lese.

Závěrem bych rád poděkoval Michalu Pintérovi za jedno, alespoň dle mého soudu, z nejlepších školení, jaké jsme připravili „sami sobě“.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=E3_ng3pI5co

Zanechat reakci