Požár lesního porostu

Požár lesního porostu

16.7.2017

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka do chatové oblasti u Mydlovarského rybníka, kde byl p. Václavem Povolným nahlášen doutnající les. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu, byla objevena doutnající černá skládka biologického odpadu o rozměrech cca 10x5m. Pravděpodobnou příčinou bylo zapaření a samovznícení odpadu či uložení nevychladlého popela z blízkých zahrádek. Lokalizace požáru byla provedena jedním vysokotlakým proudem. Požárem nevznikla žádná škoda na majetku. Jednotka se poté vrátila na základnu.

Zanechat reakci