Polomy

Polomy

13.7.2011 20:28

Na žádost operačního důstojníka HZS ČB vyjela naše jednotka odstraňovat následky větrné smrště, která lámala větve a stromy, které následně tvořily překážku na pozemních komunikacích. Naše jednotka projela s technikou okolí Zlivi, dále se přesunula mezi obce Mydlovary a Dívčice, kde se nacházelo větší množství vyvrácených stromů. Na žádost velitele jednotky se na místo události dostavila jednotka SDH Olešník, která nám pomohla rychleji zprůjezdnit komunikaci. Při zásahu bylo najeto celkem 21 km.

Poté se po domluvě s operačním důstojníkem naše jednotka vrátila zpět na základnu.

Při zásahu nedošlo k žádným škodám na technice ani zranění členů jednotky.

Zanechat reakci