Archív pro‘Prevence’ kategorii

Pár rad k pohybu na ledě

Pondělí, Červen 7th, 2010

Pár rad k pohybu na ledě

V následujících dnech předpovídají meteorologové mrazy na celém území České republiky, navíc nás čekají sváteční dny volna. Toho jistě mnoho občanů využije k aktivnímu odpočinku. Ke sportu lákají i zamrzlé vodní plochy. Na rybnících se budou pohybovat rekreační hokejisté i příznivci dalších netradičních sportů.

Dynamicky se rozvíjejícím sportem je například „ice kiting“, kdy bruslař k pohybu využívá tahu vzdušného křídla (draka). Také „dálkové bruslení“ má čím dál více příznivců. Dokládá to hojné využívání patnáctikilometrové dráhy v počátku roku 2009 na Lipně. K velké popularitě bruslení také přispívají úspěchy Martiny Sáblíkové.

Aby byl pohyb po přírodních zamrzlých plochách bezpečný, je nutné si připomenout pár základních pravidel:

  • Nedoporučuje se vstupovat na tekoucí vody. V klimatickém pásmu České republiky některé řeky nezamrzají vůbec a jiné jen na velice krátkou dobu. I když se může zdát, že potok nebo řeka je souvisle pokryta ledem, v místech hlavního proudu dochází k zeslabení ledu. Tím se riziko propadnutí zvyšuje. V případě proboření na tonoucí osobu nepůsobí pouze chlad a stres, ale také proud, který ji stahuje pod led.
  • Na stojatých vodách – což jsou rybníky, jezera, vodní nádrže a přehrady – se doporučuje vstupovat až v čase, kdy celodenní teploty klesnou pod bod mrazu po dobu deseti dnů a síla ledu dosahuje minimálně pěti centimetrů. Tloušťka ledu ale není konstantní po celé vodní hladině. Je zeslabena v místech přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, například listí. V ledu mohou být zapíchnuté různé předměty, jako například větve, hokejky apod. Rybáři, potápěči a vodohospodáři takto označují otvory v ledu. Proto je vhodné se označeným místům v bezpečné vzdálenosti vyhnout.
  • Rekreační sportovní aktivity by měly vždy provozovat minimálně dvě osoby. Děti navíc jen v doprovodu dospělé osoby. Měly by mezi sebou udržovat rozestup, aby příliš nezatěžovaly led a v případě proboření si navzájem pomohly nebo přivolaly složky integrovaného záchranného systému.
  • Pro sebezáchranu probořené osoby lze použít tzv. ledové bodce (Ice Picks). Na trhu jsou nabízeny originální výrobky ze Švédska nebo je lze během krátké doby vyrobit i doma. Mohou to být dva šroubováky nebo jiné bodce s rukojetí, svázané provázkem a zavěšené kolem krku. Stejně jako mají malé děti přivázané rukavice. Ostré konce bodců je třeba opatřit ochranou aby nedošlo k poranění bruslaře při sportovních aktivitách. Při proboření bruslař bodce uchopí sundá ochranu a zasekne do ledu, následně se přitáhne na pevný led. Když nejsou k dispozici ledové bodce, lze alternativně použít například svazek klíčů.
  • Při proboření v blízkosti břehu se bruslař logicky snaží vylézt směrem ke břehu. Důležité je zachovat klid, v případě panického chování mu rychle ubývají síly. Jestliže dojde k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní plochy, doporučuje se vylézat ve směru, odkud tonoucí přišel nebo přijel, protože tam byl led únosný. Od místa proboření je vhodné se plížit, aby se hmotnost rozkládala na větší plochu.
  • Jestliže nastane situace, kdy se někdo proboří do ledu a není schopen sám vylézt, záleží na momentálním zdravotním stavu a fyzických možnostech svědků zda se rozhodnou pomoci nebo událost jen telefonicky oznámí na tísňovou linku. Při oznámení na linku 112 je nutné stručně a zřetelně popsat kdo volá, co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je potřeba upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu. Hovor ukončit až po celkovém předání informací a pokynu operátora tísňové linky. Jestliže se na místě nachází více svědků, vyslat některého přihlížejícího, aby šel naproti přijíždějícím složkám IZS a navedl je na místo události. Do příjezdu záchranných složek je nutné s tonoucí osobou komunikovat a ujišťovat o blížící se pomoci.
  • Oznámení na tísňovou linku musí provést i svědci a přihlížející před vstupem na led v případě, že se pokusí o laickou záchranu tonoucí osoby. Při vlastním proboření zachránce už může být pozdě. Po ledu je vhodné se pohybovat plížením. K vytažení osoby může posloužit větev, hokejka, prkno případně nachází-li se v blízkosti vozidlo je možné použít tažné lano z povinné výbavy. Jsou popsány případy, kdy se k záchraně posloužila i rybářská pramice, kterou tlačil zachránce před sebou po ledu a posunul jí až k tonoucí osobě.
  • Zachráněnou osobu, která je vytažená na břeh, je nutné urychleně převléci nebo zabalit do suchého oblečení. V případě, kdy osoba nemá hmatný puls a nedýchá, je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.
  • Záchranu zvířat, například přimrzlých labutí, probořených srnek, vždy oznámíme na tísňovou linku a vyřešení situace přenecháme příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR.
  • Vjíždění dopravních prostředků na led, za účelem zkrácení cesty, je nepřiměřené riziko v poměru k ušetřeným pohonným hmotám a možnému utonutí. Hasiči každoročně vyprošťují vozidla z ledu několika řidičům, kterým se cesta přes zamrzlou hladinu prodraží díky následnému servisu jejich vozidla.

Silvestr a Nový rok

Pondělí, Červen 7th, 2010

Silvestr a Nový rok

Blíží se konec roku a s tím i spojené oslavy, které doplňují ty nejrůznější ohňostroje. Zábavná pyrotechnika se stala oblíbenou součástí i tradiční oslavy Štědrého dne.

Počátkem měsíce října letošního roku došlo na Českobudějovicku při neodborné manipulaci s dělobuchem ke zranění osmatřicetiletého muže. Ten před rekreační chalupou nestačil při zapalování včas dělobuch odhodit a k výbuchu došlo v okamžiku, kdy muž držel zábavnou pyrotechniku ještě v ruce. Rozsáhlé zranění jeho pravé ruky si vyžádalo hospitalizaci.

Proto je pár rad, čeho se především při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou vyvarovat, kde a jak ji nakoupit, jistě na místě.

V současné době trh nabízí širokou škálu těch nejrůznější druhů dělových ran, velkých ohňopádů, raket a vystřelovacích efektů. Prodej i nákup pyrotechnických předmětů pro zábavné účely, které při dodržování návodu k používání neohrozí výbuchem bezpečnost osob i majetku, mají svá přísná pravidla. Zásadně se u těchto výrobků musí dodržovat návod na obalu výrobku, samozřejmě uvedený v českém jazyce, kde je zřejmý způsob i místo jejich zapalování, tj. použití. Výrobek musí být označen certifikátem státní zkušebny, klasifikační třídou, do které jsou pyrotechnické předměty zařazeny podle stupně jejich nebezpečnosti a nesmí chybět ani údaj o době použitelnosti.

Ve stánkovém prodeji mohou být prodávány pouze předměty nejnižšího stupně nebezpečnosti, tedy třídy I. Patří sem např. pyrotechnické hračky jako prskavky, pistolové kapsle, třaskavé proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, ohňopády, blikavky, bouchací kuličky apod. Tyto předměty mohou být prodávány osobám mladším osmnácti let, pokud není v návodu uvedeno jinak.

Pyrotechnické předměty II. třídy mohou být prodávány pouze osobám starším osmnácti let a patří sem předměty s hvízdavou náplní a rakety, bengálské ohně, gejzíry, petardy, rakety s náplní berevných světlic, výbuškové slože nebo barevné dýmy. Do III. třídy nebezpečnosti jsou zařazeny předměty, které mohou být prodávány pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů. Prodavač je povinen, při prodeji těchto výrobků, si u kupujícího tuto skutečnost ověřit. Patří sem dělové rány, velké ohňopády, různé druhy raket a vystřelovacích efektů. Předměty IV. třídy nebezpečnosti jsou zařazeny již mezi výbušné předměty a tyto se prodávají pouze na povolení Báňského úřadu. Nelze je tedy v žádném případě volně koupit v obchodě.

Při nákupu je třeba se zaměřit zejména na kvalitu nabízeného zboží. Předměty nesmí být poškozené, prohnuté, ani navlhlé. Pozor také při nákupu za podezřele nízkou prodejní cenu. Nákup zábavné pyrotechniky je nejlépe provádět u autorizovaných prodejců. Tam je také záruka, že zboží, ještě než se dostane ke kupujícímu, je správně uloženo. Z důvodu používání bezpečné zábavné pyrotechniky, pokud je dodržen návod k použití, nemá již veřejnost, zejména mládež potřebu vyrábět různé třaskavé směsy, které měly za následek těžké újmy na zdraví. Stejně tak je vyloženým hazardem si zahrávat při oslavách Nového roku s vojenským materiálem. Nejeden těžký úraz způsobilo i to, že pokud pyrotechnický předmět pro zábavné účely neexploduje, je bezpodmínečně nutné jej nechat 4-5 hodin bez povšimnutí (např. zahrabat do sněhu), nezkoumat, proč exploze nastala nebo si předmět snad dokonce uložit doma pod postel. Další oblíbenou zábavou je spojování dvou a více různých druhů raket, ohňů či gejzírů, s cílem dosáhnout většího světelného nebo zvukového efektu. Opak je pravdou. Odpálí se pouze jeden předmět a ostatní se znehodnotí bez žádaného efektu.

Abychom mohli všichni společně a bezpečně vkročit na nového roku 2010, čtěte pečlivě návody na zábavných pyrotechnických prostředcích a ostatním výbušninám se obloukem vyhněte. Velkou pozornost je třeba věnovat dětem, protože jsou to bytosti velice zvídavé a snaží se vyzkoušet snad úplně všechno.

HOŘÍ!!!

Pondělí, Červen 7th, 2010

HOŘÍ!!!

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!!! Toto přísloví zná asi každý. Ale ne každý se tak chová. A málokdo už ví, jak se zachovat v případě požáru a jaká látka se nechá čím uhasit.

Česká televize natočila pořad o požárech a způsobech hašení. Není od věci věnovat tomuto pořadu těch několik desítek minut a pozorně jej shlédnout. Čím více lidí tento pořad uvidí, tím lépe, proto sezvěte celou rodinu, i oni se mohou dostat do situace, kdy bude každá vteřina drahá.

http://www.ceskatelevize.cz/program/port/429-hori/video/

Jaro a venkovní požáry

Pondělí, Červen 7th, 2010

Jaro a venkovní požáry

Do naší země konečně přišlo jaro a s ním i zvýšené riziko typicky jarních požárů, způsobených neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před tradičním nešvarem – vypalováním suchého porostu – trávy, což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s tím hasiči každý rok setkávají.

V posledních dnech se začaly množit požáry v přírodním prostředí – požáry suché trávy, křovin, lesních porostů a také odpadů. Teplé jarní počasí lidi totiž láká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně.

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru – a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

V loňském roce způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo vypalování celkem 293 požárů, při nichž dva lidé přišli o život, 16 osob utrpělo zranění a vyčíslené majetkové škody činily plných 11,3 mil. Kč.

Požáry způsobené neopatrností při zakládání ohně v přírodě nebo vypalování trávy způsobily za posledních 9 let celkem 4444 požárů, které připravily o život 13 lidí, zranily 237 dalších osob a způsobily škody za více než 142 mil. Kč.

Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně přijatých protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) – zejména pálení většího množství materiálu – je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Ty zveřejňují příslušné telefonní číslo na své operační a informační středisko, některé HZS krajů (např. Vysočina, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj) pak občanům nově nabízí možnost nahlásit pálení odpadů/klestí on-line prostřednictvím webových stránek.

Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru.

Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjely v 910 případech.

Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši

25 000 Kč.

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství – a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu – je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.

Budiž varováním, že měsíc duben dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku.

Velmi záleží na počasí. Např. vůbec nejhorším měsícem co se týká počtu vzniklých požárů od roku 2003 byl duben 2007. Kvůli suchu a také neopatrnosti lidí při rozdělávání ohně v tomto měsíci vyjížděli hasiči v průměru k více než 120 požárům denně, hořely zejména trávy, odpady, lesní a obecně přírodní porosty. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy měl HZS ČR hlášeno 210 požárů – svou roli tehdy sehrála oslava čarodějnic.

V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.

Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.

Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.

Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.

Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.

Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.

Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje.

Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.

Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.

Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

převzato z požáry.cz

Kontaktní osoba v mobilním telefonu

Pondělí, Červen 7th, 2010

Kontaktní osoba v mobilním telefonu

Záchranáři a zdravotníci si všimli, že při dopravních a jiných nehodách mají zranění obvykle s sebou mobilní telefon. Při záchranných akcích však záchranáři nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat a informovat o Vašem úrazu.

Personál záchranky a rychlé zdravotní pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilu rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze.
Mezinárodně uznávaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency).

Pod tímto jménem bychom ve svém mobilu měli uvést telefonní číslo a osobu, kterou v případě nouze může kontaktovat policie, záchranná zdravotní nebo požární služba.

Jestli chcete jako nouzový kontakt uvést více osob, použijte pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 atd.

Je to jednoduché, nic to nestojí a Vy zabezpečíte, že Vaši blízcí dostanou včas zprávu o Vašem stavu. Bylo by dobré, kdyby se tento nápad globálně ujal. Nic to nestojí a všem to může pomoci.