Archív pro‘Školení’ kategorii

Školení v poskytnutí první pomoci

Úterý, Leden 13th, 2015

Školení v poskytnutí první pomoci

 

Na druhou lednovou sobotu si pro naši jednotku připravil jeden z našich velitelů družstva školení z poskytnutí laické první pomoci, resuscitace zraněné osoby a vyproštění zraněných osob při dopravní nehodě.

Školení probíhalo na sborové klubovně. Začalo teoretickou částí, kde jsme se podrobně seznámili se základními pravidly při poskytování první pomoci. Díky tomu, že jsme měli zapůjčenou i figurínu „ambumana“, vyzkoušeli si na vlastní kůži nejen srdeční masáž, ale i dýchání z úst do úst. Dále jsme nacvičovali stabilizovanou polohu zraněného nebo zastavení krvácení.

Druhou částí byl praktický nácvik získaných dovedností. Ten spočíval ve výjezdu jednotky na fingovanou dopravní nehodu osobního vozidla, ve kterém zůstali dvě zraněné osoby. Naším úkolem bylo provést zajištění místa nehody, provést protipožární opatření a zajistit vozidlo proti pohybu. Dál už jsme se věnovali zraněným osobám, komunikaci s nimi a ošetření jejich zranění. Poslední fází praktického nácviku bylo nacvičení nouzové evakuace osob z vozidla pomocí tzv. Rautekova chvatu.

Díky tomuto školení jsme se dozvěděli spoustu nových věcí, které se nám mohou hodit nejen při zásahu, ale i v osobním a civilním životě, či třeba na procházce v lese.

Závěrem bych rád poděkoval Michalu Pintérovi za jedno, alespoň dle mého soudu, z nejlepších školení, jaké jsme připravili „sami sobě“.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=E3_ng3pI5co

Výcvik jednotky v Týně nad Vltavou

Pondělí, Květen 5th, 2014

Výcvik jednotky v Týně nad Vltavou

 

V  sobotu 3.5.2014 absolvovala naše jednotka výcvik a školení u jednotky HZS v Týně nad Vltavou. Ta jej připravila ve spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů a to již druhým ročníkem. Školení se uskutečnilo v areálu bývalých kasáren v Týně. Nástup zúčastněných jednotek byl stanoven na osmou hodinu ranní. K výcviku se dostavily jednotky z blízkého i širokého okolí, nejblíže to měli místní hasiči a z největší dálky přijeli hasiči z Lišova, kteří se účastnili již podruhé. My, coby nováčci jsme se letos rozkoukávali.

Po úvodní prezenci a prezentaci všech přítomných jsme se rozdělili na několik skupin a začali tak „kolečko“ po instruktážních stanovištích. Jako první stanoviště nám připadl radioprovoz. Zde jsme se dozvěděli informace o komunikaci mezi jednotkami a operačním střediskem, procvičili jsme si optické signály a probrali si nějaké nové informace. Na druhém stanovišti nás čekali dýchací přístroje. Prohlédli jsme si přístroje, jež používají profesionální hasiči i kolegové z okolních sborů. Řekli jsme si něco o provedení, obsluze a údržbě a už jsme pokračovali na stanoviště zdravovědy.

Tady už nás čekal instruktor společně s kolegou od záchranné služby. Učili jsme se resuscitaci zraněné osoby, naštěstí jen na figuríně,  a spoustu dalších věcí, které se nám mohou hodit nejen při zásahu, ale i v běžném životě. Dalším a pravděpodobně i nejtěžším stanovištěm bylo vnikání do sklepních prostor zasažených požárem. Nacvičovali jsme vstup do silně zakouřeného sklepního prostoru a pohyb v něm, kdy jsme si proudnicí vytvářeli před sebou bezpečný prostor. To vše za tmy, bez světel, s dýchacím přístrojem na zádech a navíc ještě v podřepu. Pohybovat jsme se směli pouze kachními kroky.

Po krátkém odpočinku nás už čekali jen příjemnější chvíle. Dalším stanovištěm, kam jsme se po obědě vydali, byly plovoucí čerpadla na břehu řeky a posledním výcvikovým místem byla instruktáž ve slaňování po laně. A pak už nás čekal jen nástup, krátké zhodnocení uplynulého dne a odjezd zpět domů na hasičárnu.

Ačkoli jsme byli všichni unaveni, výcvik jsme hodnotili velmi kladně a už teď se těšíme na příští rok.

 

Výcvik použití dýchací techniky

Čtvrtek, Květen 3rd, 2012

Výcvik použití dýchací techniky


Na 29.4.2012 nám připravil velitel naší jednotky výcvik v použití dýchací techniky. Na několik hodin se tak garáže naší hasičské zbrojnice proměnili ve výcvikový prostor. Od kolegů z HZS Jčk si náš velitel vypůjčil přístroj na tvorbu kouře a v garážích z různých věcí, které se nechají najít v každé dílně, kůlně či jiné garáži, vytvořil simulaci požáru. V prostoru se tak nacházeli staré pneumatiky, žebřík, židle, pytle se stavebním materiálem a spousta jiných dalších věcí. Naším úkolem bylo najít zdroj hoření simulované rozsvícenou lampičkou, oznámit jeho uhašení úderem kladiva na kovadlinu a vynést z nebezpečného prostoru dva kanystry s nebezpečnou látkou. Tu představovaly dva dvacetilitrové kanystry pěnidla. Do zakouřeného prostoru jsme vstupovali po dvojicích a procvičovali jsme komunikaci mezi sebou za ztížených podmínek. Každá dvojice, která prošla zakouřeným prostorem a vynesla kanystry s „nebezpečnou“ látkou, je opět vracel zpět. Tak nikdo z nás vlastně nevěděl, kde kanystry jsou.

Po skončení výcviku a odvětrání garáží jsme provedli rozbor školení. Shodli jsme se, že takovýto druh praktického školení uvítají všichni raději, než-li teorii.

Školení práce s motorovými pilami

Sobota, Únor 4th, 2012

Školení práce s motorovými pilami

Dne 28.1.2012 se naše jednotka spolu se zlivskými rybáři zúčastnila školení práce s motorovou pilou. Školení se pořádalo na rybníce u Zbudova, který je v péči našich rybářů. Za mrazivého sobotního rána jsme se sešli okolo osmé u zbrojnice, kde byl sraz všech účastníků školení. Když dorazil i náš školitel, nasedli jsme do aut a vyrazili k rybníku. Po krátké teorii, kdy nám školitel vysvětlil co a jak, jsme se pustili do práce. Jelikož se jednalo o strom, který byl silně nakloněn nad rybník, rozhodli jsme se, že jej pomocí lan přetáhneme na druhou stranu. Podle rad jsme uvázali jistící lana a hlavní lano, pomocí kterého jsme strom začali přetahovat na opačnou stranu než byl nakloněn. Před samotným přetahováním jsme ještě odřízli větve, které byli nakloněné do rybníka a zamrzlé v ledu.  Strom se však nechtěl nechat dát pokácet a, mám-li být upřímný, dal nám pěkně zabrat. Při přetahování nám několikrát prasklo lano, v potoce jsme utopili nejdříve kladku, pak i ráčnu od kurtu. Vše se však podařilo vylovit. Po několika hodinách jsme si už začínali myslet, že nad námi snad strom zvítězí. To jsme nemohli dopustit. Proto jsme na protější pole postavili naši malou cisternu a natáhli jsme další lano, které jsme uchytili za ni. Chvíli jsme ještě ráčnovali, ale nakonec zvítězila hnací síla motoru, když jsme za strom zatáhli cisternou. Chvíli se ještě snažil odolat, ale pak se přeci jenom poroučel k zemi. Bylo okolo půl páté odpoledne, když jsme se, sice promrzlí, ale s vítězstvím vrátili zpět do tepla hasičské zbrojnice. A co nám vlastně školení přineslo??? Snad každý něco, ale všichni asi hlavně to, že je poměrně snadné podcenit sílu stromu, i když vypadá, že půjde porazit snadno. A že nikdy nemáme stát ve vnitřních úhlech čehokoliv, co by mohlo prasknout a letět proti nám. A ještě spoustu dalších věcích, ale to by byl ještě dlouhý seznam.

Praktické školení

Neděle, Červen 19th, 2011

Praktické školení

17.04 2011

Na sobotu náš velitel jednotky a zástupce velitele jednotky, naplánovali školení jednotky. Probíhala se teoretická část, kde jsme si upřesňovali visuální povely. Dále používaní radiostanic, chování u zásahu a průběh zásahu, dále ukončení zásahu a návrat na základnu. Dále velitelé zdůraznili část po příjezdu na základnu úklid použité výstroje a péče o vozidla – spolupráce se strojníkama, dále se zaměřili na velitele družstev velení a vyplňování zprávy o zásahu.

Co jsme netušili

Cvičení mělo i druhou část a to praktickou, která se konala druhý den. O této části věděli jen velitel jednotky, jeho zástupce a technik sboru.

Po domluvě s operačním důstojníkem HZS Jihočeského kraje byl vyhlášen poplach.

Průběh začátku zásahu byl jako u ostrého výjezdu – nikdo nic netušil. Po příjezdu k místu zásahu jsme se nestačili divit. Průzkumem jsme našli zapálenou dýmovnici a vše bylo jasné – velitel jednotky nás informoval, že jde o cvičení. Pokračovali jsme dál jako když hořela suchá tráva. Použili jsme techniku na doplňování vody dálkovou dopravou.

Předmětem školení:  komunikace s operačním důstojníkem jihočeského kraje, povely bez použití rádio stanic, dálková doprava vody.

Cvičení bylo úspěšné.