Archív pro‘Výjezdy’ kategorii

Nebezpečný hmyz

Neděle, Září 3rd, 2017

Nebezpečný hmyz

 

25.7.2017

Na žádost paní Štechrové z domu s pečovatelskou službou ve Zlivi, vyjela naše jednotka k odstranění nebezpečného bodavého hmyzu, který měl být uhnízděn na balkonu. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu bylo nalezeno vosí hnízdo ve skříňce s věcmi na balkoně bytu. Hnízdo bylo strženo a zlikvidováno. Poskytnutým přípravkem na hubení hmyzu byla skříňka vystříkána. Po té se jednotka vrátila zpět na základnu. O tom, jak je vosa nebezpečná a zákeřná se naši zasahující členové přesvědčili na vlastní kůži, neboť i přesto, že ke své ochraně použili veškeré dostupné ochranné pracovní prostředky, tak oba zasahující členové jednotky dostali několik žihadel.

 

Požár lesního porostu

Neděle, Září 3rd, 2017

Požár lesního porostu

16.7.2017

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka do chatové oblasti u Mydlovarského rybníka, kde byl p. Václavem Povolným nahlášen doutnající les. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu, byla objevena doutnající černá skládka biologického odpadu o rozměrech cca 10x5m. Pravděpodobnou příčinou bylo zapaření a samovznícení odpadu či uložení nevychladlého popela z blízkých zahrádek. Lokalizace požáru byla provedena jedním vysokotlakým proudem. Požárem nevznikla žádná škoda na majetku. Jednotka se poté vrátila na základnu.

Únik ropných látek

Neděle, Září 3rd, 2017

Únik ropných látek

 

6.7.2017

Na žádost občanů města Zliv vyjela naše jednotka do ulice Bezdrevská, kde byl ohlášen vyteklý olej na vozovku. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu byla nalezená olejová skvrna o rozměrech cca 40×3 metry. Příčinou vzniku byla nejspíše silná netěsnost pohonného ústrojí některého z projíždějících vozidel. Vozidlo, ze kterého se olejová náplň dostala na komunikaci, se při příjezdu naší jednotky na místě události nenacházelo. Vozovka byla zasypána sorbentem a uklizena. Mimořádnou událostí nevznikla žádná škoda. Po úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár kravína

Neděle, Září 3rd, 2017

Požár kravína

 

28.6.2017

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka za město Zliv k opuštěnému bývalému kravínu, ze kterého stoupal viditelný černý dým. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu, byl v půdním prostoru nalezen improvizovaný příbytek místních bezdomovců, který v současné době využívají k nocování. Na místě se nacházela jedna osoba, která si zde vařila na otevřeném ohni v půdním prostoru kávu. Osoba nejevila žádné známky zranění, pouze se zdála být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Jednotka provedla kontrolu ohniště, které bylo už bez známek žhnutí a nehrozilo další zahoření.  Na místo se dostavila jednotka HZS České Budějovice, která se svým velitelem provedla průzkum na místě zásahu a po té se vrátila zpět na základnu. Na místo události se dostavila i jednotka Policie ČR.  Naše jednotka se poté vrátila zpět na svou základnu.

Padlý strom

Středa, Květen 31st, 2017

Padlý strom

 

30.5.2017

V souvislosti s večerními bouřkami a silným větrem, vyjela naše jednotka na žádost OPIS HZS České Budějovice odstranit padlý strom na komunikaci mezi obcemi Zliv a Munice. Jednotka po odstranění a domluvě s operačním důstojníkem ještě zkontrolovala průjezdnost komunikací Munice – Zahájí a Zahájí – Zliv. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.