Archív pro‘Výjezdy 2010’ kategorii

Zemědělská technika

Středa, Srpen 11th, 2010

Zemědělská technika

10.08 2010 14:55

Na žádost operačního důstojníka HZS ČB vyjela naše jednotka k obci Pištín kde došlo k požáru zemědělské techniky a přilehlého pole. Požár byl lokalizován již před příjezdem naší jednotky zaměstnanci zemědělského družstav Pištín za pomoci RHP. Naše jednotka provedla úplnou likvidaci požáru zemědělské techniky a přilehlého okolí. Na místo zásahu se dostavila jednotky policie ČR Zliv a vyšetřovatel HZS s jedotkou.

Padlý strom

Neděle, Srpen 8th, 2010

Padlý strom

07.08.2010 17:21

Na žádost operačního důstojníka HZS vyjela naše jednotka k odstranění padlého stomu na pozemní komunikaci mezi obcemi Zliv a Mydlovary u Mydlovarské teplárny. Po příjezdu naší jednotky na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o odlomenou silnou větev ze stromu, která zasahovala do vozovky a ohrožovala účastníky silničního provozu. Části větve byly rozřezány a odklizeny z vozovky, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Lampa veřejného osvětlení

Středa, Srpen 4th, 2010

Lampa veřejného osvětlení


Na žádost operačního důstojníka HZS vyjela naše jednotka do ulice Nádražní ve Zlivi, kde byl nahlášen požár pouličního osvětlení. Na místě události se již nacházela Policie Zliv, průzkumem bylo zjištěno lehké zahoření krytu pouličního osvětlení a přilehlé trávy. K zahoření došlo díky zkratu elektrického proudu.Na lampu byl přiveden vzduchem provizorní náhradní kabel; vlivem povětrnostních vlivů se jeho izolace odloupla a došlo ke zkratu s kovovou objímkou držící kryt lampy. Jelikož byl kabel stále pod napětím, byl na místo události přivezen elektrikář. Na místo události se dostavil vyšetřovatel HZS který si místo zásahu zdokumentoval.

Tisková zpráva z HZS:

Požár – Škoda ve výši Kč 10 000,– byla stanovena po zahoření patky veřejného osvětlení, ke kterému došlo v Nádražní ulici v obci Zliv. Požár zlikvidovala jednotka místních dobrovolných hasičů. Jejich zásahem se podařilo uchránit majetek za dalších Kč 50 000,–. Příčinou vzniku požáru byl zkrat v důsledku přetížení sítě.

Odstranění nebezpečného bodavého hmyzu

Neděle, Srpen 1st, 2010

Odstranění nebezpečného bodavého hmyzu


Na žádost občanů vyjela naše jednotka k odstranění nebezpečného hnízda vos ve Zlivi. Vosy se nacházely pod dřevěným podhledem u hlavního vchodu do domu, kde ohrožovaly žijící osoby. Dřevěný podhled musel být postupně po malých částech rozebrán abychom se dostali k ukrytému hnízdu a nebezpečný hmyz mohl být odstraněn. Poté bylo místo zásahu předáno majiteli objektu.

Odstranění nebezpečného bodavého hmyzu

Čtvrtek, Červenec 8th, 2010

Odstranění nebezpečného bodavého hmyzu

Na žádost vedoucího Městského hospodářství Zliv, vyjela naše jednotka k odstranění obtížného bodavého hmyzu do Domu s pečovatelskou službou ve Zlivi. Na balkoně bytu č. 14 se nacházelo vosý hnízdo ukryté v regálové skříňce. Hnízdo o rozměrech 10x10cm bylo strženo a zlikvidováno. Poté na žádost majitelky byla odstarněna z balkonu i regálová skříň ve které se hmyz nacházel.