Archív pro‘Výjezdy 2013’ kategorii

Požár skladu slámy v Čejkovicích

Neděle, Prosinec 8th, 2013

V Čejkovicích na Českobudějovicku hořel sklad slámy, škoda byla vyčíslena na 1,2 milionu

Zliv

Sobota, Červenec 13th, 2013

Požár na Štumbauerově vršku

 

13.7.2013 06:44

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka s CAS – 24K do ulice Jiráskova ve Zlivi. Zde byl nahlášen vyditelný požár na Štumbauerově vrchu. Po příjezdu naší jednotky a provedeném průzkumu bylo nalezeno na vrcholu kopce neuhašené a nehlídané ohniště o rozměrech 1×1 metr. Kvůli špatné přístupové cestě pro zásahovou techniku byla hasební voda donášena na místo události v kýblích. Po uhašení a rozhrnutí ohniště se jednotka vrátila zpět na základnu.

Monitoring vodních ploch a toků

Pondělí, Červenec 1st, 2013

Monitoring vodních ploch a toků

9-11.06 2013

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka dne 9.6.2013 v 21:51 na monitoring vodních ploch a toků v okolí obce Zliv a okolních obcí. Po návratu byla po domluvě s OPIS HZS České Budějovice jednotka dislokována na základně a prováděla pravidelný monitoring zmíněných vodních ploch a toků a to až do 12hodin dne 11.6.2013. Pravidelně byly kontrolovány rybníky a vodní toky, které hrozily zaplavením obytných území v okolí obcí Zliv, Mydlovary, Zahájí, Munice, Dívčice a Zbudov.

 

Povodně 2.-3.6.2013

Neděle, Červen 9th, 2013

 

Povodně 2.-3.6 2013

 

Na začátku měsíce června se naší obcí, a nejen jí, prohnala velká voda. Pršet začalo již několik dní před prvním červnovým víkendem a nepřestalo ještě několik dní po něm. Rychle se tak začaly zvedat hladiny všech vodních toků, nádrží a rybníků.
Naše jednotka poprvé vyjela v neděli v půl páté ráno, kdy nám operační důstojník HZS České nahlásil padlý strom na komunikaci mezi obcemi Zliv a Munice. Již při jízdě k místu události jsme se spojili s kolegy z Hluboké nad Vltavou, kteří hlásili, že na určeném místě nic nenašli, přesto jsme cestu projeli až do Munic, kde jsme se s nimi na návsi setkali a domluvili se na dalším postupu. Oni se vrátili na základnu, my ještě projeli trasu z Munic na Zahájí a odtud kolem Mydláku zpět do Zlivi.
Netrvalo dlouho a vyráželi jsme, tentokrát na žádost jednoho z našich občanů, na pozemní komunikaci spojující naši obec s obcí Češňovice, kde došlo k uvíznutí osobního vozu. Tady se už vlivem deště vytvořila přes silnici velká a hluboká louže vody. Tuto řidič podcenil a „utopil“ v ní svůj automobil. Zde jsme se potkali s vozem Správy a údržby silnic Jčk, jejíž osádka nám sdělila, že silnici právě uzavírají pro veškerý provoz. Vozidlo jsme za pomoci popruhů vyprostili a jelikož nebylo schopno pohybu i odtáhli do Zlivi.
Po návratu na základnu nás spoluobčané požádali o pomoc při čerpání vody v ulici U stadionu. Zde, jako pokaždé při velké vodě, nestíhala kanalizace odvádět vodu přitékající z přilehlého lesa a ta rychle zaplavovala zahrady, domy a sklepy. Na místě jsme tedy nasadili veškerou čerpací techniku, tzn. jak obě plovoucí čerpadla, kalové čerpadlo tak i čerpadlo pevně umístěné v cisterně. Na místě jsme strávili 3 hodiny. Zavítal za námi i starosta obce, který zde s námi strávil větší část doby našeho zásahu, hovořil s místními lidmi a obhlížel nastalou situaci.
Sotva jsme sbalili věci a vrátili se na základnu, už nám operační důstojník hlásil další místo pro čerpání. Tentokráte jím byla chatová oblast Picinda u obce Břehov. Po příjezdu na místo jsme však zjistili, že se zde přelévá voda přes hráz místního rybníka, která zaplavila několik chat. Čerpání by zde tudíž bylo neúčinné a v podstatě zbytečné, což uznali i sami místní obyvatelé. Vody totiž z rybníka teklo tolik, že by jsme ji ani odčerpávat nestíhali. Po domluvě s operačním důstojníkem jsme se tedy vrátili zpět na základnu.
Během několika málo okamžiků jsme však znovu vyráželi čerpat vodu ze zatopených sklepů do ulice Nádražní. Zde jsme čerpali na dvou místech.
Na základnu jsme se vrátili o půl šesté odpoledne. Operační důstojník nám sdělil, že zatím pro nás již nic nemá, neboť voda je ještě stále vysoko a je třeba počkat, až se alespoň o trochu sníží její hladina. Mohli jsme si tedy, alespoň na chvíli, oddychnou a odpočinout si.
V pondělí ráno již však naše jednotka opět vyrážela do boje s vodním živlem. Operační důstojník nás vyslal na monitoring situace do obcí Dívčice a Zbudov. Zde jsme kontrolovali stav místních rybníků. Odtud jednotka přejela k opětovnému čerpání vody do naší obce, znovu do ulice Nádražní.

Při všech zmíněných zásazích nedošlo k žádnému zranění zasahujících hasičů, ani poškození zasahující techniky.

 http://youtu.be/UJzU0v1ZMXU  http://youtu.be/VDWyYOUMqE0

 

Čerpání vody

Sobota, Červen 8th, 2013

Čerpání vody

 

27.5.2013

Dne 27.5.2013 vyjela naše jednotka na žádost starosty města do zlivského domu s pečovatelskou službou, kde došlo k poruše na přívodu vodovodního řadu a vytékající voda zatopila technické místnosti a kotelnu. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu jsme zjistili, že v místnostech se nachází přibližně 15-20cm vody. Na odčerpávání vody jsme nasadili nejprve plovoucí čerpadlo, poté kalové a zbytek vody jsme vysáli průmyslovým vysavačem, který si tak odbyl první zásahovou premiéru. Zásah trval přibližně dvě a půl hodiny. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění ani poškození zasahující techniky.