Archív pro‘Výjezdy 2015’ kategorii

Požár travnatého porostu

Neděle, Leden 3rd, 2016

Požár travnatého porostu

 

23.12.2015

Na žádost operačního důs.tojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka k nahlášenému požáru travnatého porostu ve Zlivi. Po našem příjezdu se na místo zásahu dostavila i hlídka policie ČR, která se zapojila do průzkumu a hledání požářiště. Následně dorazila jednotka HZS Jčk . Po provedeném průzkumu bylo nalezeno již vyhaslé ohniště po pálení měděných kabelů. Po domluvě s velitelem HZS Jčk se jednotka vrátila zpět na základnu.

Únik nebezpečných látek

Sobota, Listopad 14th, 2015

Únik nebezpečných látek

 

13.11.2015

Na žádost starosty města Zliv vyjela naše jednotka do ulice Krátká, kde se na vozovce nacházely olejové skvrny. Po příjezdu jednotky na místo zásahu a provedeném průzkumu byly nalezeny dvě olejové skvrny o velikosti cca 1×1 metr. Olej byl zasypán sorbentem ECO-DRY a vozovka byla uklizena. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár lesní hrabanky

Pondělí, Říjen 5th, 2015

Požár lesní hrabanky

 

2.10.2015

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka k ohlášenému požáru lesa u obce Mydlovary. Na místě události nás čekala osoba, která požár nahlásila a naší jednotku navedla na místo události. Provedeným průzkumem bylo zjištěno doutnající ohniště zhruba 300 metrů v lese o rozměrech cca 1,5 x 1,5 metru. Ohniště bylo rozhrabáno a důkladně prolito vodou, která byla donášena z CAS v kýblech. Požárem nevznikla žádná škoda na majetku. Po likvidaci všech ohnisek se jednotka vrátila zpět na základnu.

Padlý strom

Středa, Září 23rd, 2015

Padlý strom

 

17.9.2015

Na žádost občanů města Zliv vyjela naše jednotka k místnímu hřbitovu, kde se nacházel vlivem silného nárazového větru zlomený strom. Tento strom zatarasil jedinou přístupovou cestu k místním garážím. Za pomocí motorové pily byl strom rozřezán a odstraněn. Pádem stromu nevznikla žádná škoda. Po odstranění a úklidu vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.

Požár lesní hrabanky

Středa, Září 9th, 2015

Požár lesní hrabanky

 

8.9.2015

Na výzvu operačního důstojníka OPIS HZS České Budějovice vyjela naše jednotka ve zmenšeném početním stavu k obci Mydlovary, kde byl nahlášen požár lesa malého rozsahu. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár lesní hrabanky na ploše cca 5×5 metrů. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud. Na místo události se též dostavila jednotka JSDHO Hluboká nad Vltavou. Po důkladném prolití místa požáru se jednotky vrátili zpět na základnu. Požárem nevznikla žádná škoda.