Archív pro‘Výjezdy 2018’ kategorii

Čerpání vody

Sobota, Červen 2nd, 2018

Čerpání vody


 

28.4.2018

Na žádost starosty města Zliv byl prostřednictvím OPIS vyhlášen poplach naší jednotce. Jednotka vyjela do rekreačního zařízení Mydlák ve Zlivi, kde byl nahlášen velký únik vody. Po příjezdu jednotky na místo události a provedeném průzkumu, bylo zjištěno zatopení tří místností recepce kempu Mydlák a přilehlé jímky s vodovodními armaturami. Únik vody byl před příjezdem jednotky zastaven uzavřením hlavního přívodu vody panem Tlamsou, vedoucím městského hospodářství Zliv. V místnostech bylo zhruba od 1 – 3 cm vody. Za pomoci vysavače na mokré vysávání byla voda z místností vysáta. Jímka se odčerpala za pomoci motorového kalového čerpadla. Po odčerpání vody se jednotka vrátila zpět na základnu.

Odstranění nebezpečného hmyzu

Sobota, Červen 2nd, 2018

Odstranění nebezpečného hmyzu


 

26.4.2018

Na žádost paní učitelky Kubešové z mateřské školy ve Zlivi, vyjela naše jednotka odstranit hnízdo nebezpečného bodavého hmyz. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o vosí hnízdo v rohu okna v prvním patře. Pomocí žebříku jsme vylezli přímo k hnízdu a odstranili jej. Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k žádnému zranění.

Spadlé dráty vysokého napětí

Sobota, Červen 2nd, 2018

Spadlé dráty vysokého napětí


 

20.4.2018

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice vyjela naše jednotka do chatové oblasti u Mydlovarského rybníka, kde byl nahlášen pád drátu VN do vody. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byla zjištěna závada na stožáru VN, kdy praskl jeden z izolátorů a následný pád volného drátu linky. Přes dispečink distribuční sítě bylo zajištěno vypnutí porušené linky. Na místo události se dostavila jednotka HZS České Budějovice, hlídka Policie ČR a pracovník distribuční společnosti   E-on. Po domluvě s velitelem HZS, se obě jednotky vrátili zpět na základnu. Při zásahu nedošlo k žádným zraněním osob.

Požár lesa

Sobota, Červen 2nd, 2018

Požár lesa


 

18.4.2018

Na žádost operační důstojníka HZS vyjela naše jednotka s technikou CAS-24 do lesa mezi obcemi Zliv a Munice, kde byl ohlášen jeho požár. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu, byl zjištěn požár lesní hrabanky o rozměrech cca 10×10 metrů. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden „C“ proud a jeden vysokotlaký proud. Na místo události se dostavila jednotka HZS, která nám s lokalizací požáru pomohla. Požárem nevznikla žádná škoda na majetku. Po likvidaci všech ohnisek požáru a domluvě s velitelem HZS se jednotky vrátili zpět na své základny.

Dopravní nehoda

Sobota, Červen 2nd, 2018

Dopravní nehoda


 

18.3.2018

Na žádost operačního důstojníka HZS České Budějovice, vyjela naše jednotka v počtu 1+3 k vyproštění havarovaného osobního vozidla značky Volkswagen. Havarované vozidlo se nacházelo v příkopu u silnice mezi obcemi Zliv a Munice a částečně zasahovalo do pozemní komunikace. Po příjezdu na místo nehody jednotka provedla průzkum a odpojení baterie ve vozidle. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění účastníků nehody. Po zdokumentování místa nehody Policií jsme vozidlo vyprostili z příkopu. Dále jsme provedli úklid komunikace od roztříštěných plastů. Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu.