Hasičská zbrojnice

Historie

Hasičská zbrojnice ve Zlivi byla slavnostně otevřena 9.5.1975 a stavěli ji naši členové sboru v akci ,,Z,,

Zbrojnice tedy sloužila k parkování dvou vozidel a jednoho přívěsného vozíku. V útrobách se ukrývalo mnoho místností. Od dílny po klubovnu, která se používá mimo schůzek mladých hasičů a výboru SDH také jako volební místnost při veškerých volbách.

Od doby jejího vzniku se ve zbrojnici neprováděli prakticky žádné úpravy či opravy velkého rozsahu. Až v roce 2001 byla situace dost vážná. Zadní zdivo bylo ve značném stavu poškození. Zeď pomalu ale jistě praskala v celé délce a vykláněla se směrem ven. Do hasičárny zatékalo v místě dílny a garáží. Okna už nevyhovovala své době a v místnostech byla dost zima. S tím souvisela i spotřeba energie na vytápění, která zatěžovala náš rozpočet značnou měrou. Vjezdová vrata už byla v pokročilém stádiu rozkladu. Vnitřní zateplovací vata sloužila jako zásobárna vlhka a zdroj koroze.

Přestavba Hasičské zbrojnice

Díky naší snaze a kladnému přístupu pana starosty Štabrňáka a zastupitelstva Města Zliv se podařilo v roce 2001 nalézt v rozpočtu 1.500.000,- na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která tuto opravu velice nutně potřebovala. Zadní základy stavby se odkryli a byli zpevněny betonovými patkami, aby se odstranilo vyklánění zadního zdiva. Tomu napomáhají i kotvící šrouby, které zdivo přidržují. Menší budova je po celém obvodu zateplena, vzadu vatou, která je přikryta dřevěným obložením a vpředu polystyrenem s barvou omítky světlonce zelenou. Hasičárná dostala i nová plastová okna v barvě hasičské, tedy správně,červené. Červená jsou i nová garážová vrata a malé vchodové dveře. Aby nám už nezatékalo do chalupy, páni tesaři nám zhotovili krásný krov, který je osazen novou střešní krytinou. Bohužel na vnitřní místnosti se už zatím nedostalo finančních prostředků, ale věřme že i toto se podaří v budoucnu dotáhnout do správného cíle.

Exteriér hasičské zbrojnice

Interiér hasičské zbrojnice

Rekonstrukce sociálního zařízení

16.11.2008

Po rekonstrukci exteriéru naší hasičské zbrojnice, která proběhla před několika lety, přišla na řadu přestavba sociálního zařízení. Byl dán návrh, prodiskutován, trochu pozměněn a mohlo se začít se samotnou přestavbou. Peníze na rekonstrukci byly získány od JE Temelín za přispění  Města Zliv.

Vybouraly se staré záchody, umyvadla i sprcha a bylo rozhodnuto, že namísto dvou umyvadel zůstane jenom jedno, přibude jedna sprcha a pisoár. Také obklady zdí a podlahy se vyměnily. Instalaci nových rozvodů vody, vodovodních baterií a ostaních věcí provedl p. Jaroslav Kindlman se synem, za což jim patří naše vřelé díky.

Myslím, že popisovat tu dopodrobna celou přestavbu nemá smysl, víc uvidíte z přiložených fotografií.

Částečná rekonstrukce hasičské zbrojnice


11.11 2011

Letos na podzim prošla naše hasičárna částečnou rekonstrukcí. Největší změnou, která je i nejvíc viditelná,  jsou výjezdová vrata. Původní plechová již byla stará, unikalo jimi velké množství tepla, garáže promrzaly a tím samozřejmě trpěly všechny ostatní věci uvnitř, jako baterie  vysílaček a svítilen, vozidlové baterie a podobně. Nová vrata jsou zateplená sekční, která zajíždí pod strop. Instalace vrat si však vyžádala jisté změny. Stropní zářivková svítidla musela jít pryč a ke každým vratům bylo třeba přivést kabel pro napájení elektrickým proudem. Rozhodli jsme se, že všechny nově tažené kabely zasekáme do zdí. S prací jsme započali okamžitě. Natáhli jsme nové kabelové vedení pro vrata i zářivky, které jsme umístili na boční zdi a na středový ocelový nosník. Souběžně s tím byla předělána a připravena místnost pro nový dispečink. Vymalovali jsme jej, koupili nový koberec a nastěhovali nábytek. Pak už nám zbývaly jen takové kosmetické úpravy, které se dokončovaly postupem času.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali za finanční přispění Jaderné elektrárně Temelín, Jihočeskému kraji, městu Zliv. A samozřejmě taky panu Ladislavu Šoulemu a jeho firmě za skvěle odvedenou práci.

Zanechat reakci