Historie sboru

Vznik Sboru dobrovolných hasičů ve Zlivi

Před lety v roce 1898 byla zaznamenána první zmínka o založení Sboru dobrovolných hasičů. První zápis o Zlivském hasičském sboru je již v jednacím protokolu obce ze dne 22.8.1898 pod č.j. 198/1898, kde je uvedeno: “ Obec oznamuje okresnímu výboru, že první kroky ku zřízení hasičů učinila“.

V této době již pracoval sbor v továrně na šamotové zboží, patřící A. Schwarzenbergovi. V čele Zlivského sboru stanul Vojtěch Kocourek, císařský rada a ředitel továrny. Ve vedoucích funkcích byli úředníci a dělníci z továrny, kteří již měli zkušenost s hasičskou prací. Dne 27.2.1899 je na slavné c.k. okresní hejtmanství v Českých Budějovicích odeslaná zpráva o založení sboru dobrovolných hasičů ve Zlivi.

Členské příspěvky byly na svou dobu neúměrně vysoké, neboť bylo nutné zakoupit nejnutnější vybavení – hadice, stříkačku i stejnokroje. Již 28.9.1899 vzplál v továrně požár a nový sbor se zúčastnil hašení. A. Schwarzenberk vyplatil sboru odměnu 100 zlatých. Byl to první a největší dar v historii sboru. Při tomto požáru se ukázalo, že hasiči potřebují ke své práci i lezecký výcvik. Proto bylo v místech, kde dnes stojí sokolovna, zřízeno dřevěné tří poschoďové leziště, zvané “hurcovačka“ . Během počátečních let, kdy sbor neměl vlastní potah, byl vypracován seznam 16 rolnických potahů a jeden knížectví Schwarzenberského, vzhledem k práci hasičů vztahující se k Schwarzenberské továrně.

Ve vedení sboru v roce 1902 dochází ke změně. Výbor tvoří Josef Loos, František Bouchal, Jan Mayer, Jan Vihta a další. V červnu 1902 sbor získává svou vlastní stříkačku. Sbor ve svých počátcích patřil k župě Netolické, později Hlubocké. Ve vedení sboru se během let vystřídali postavy – František Bouchal, Antonín Vitha, Antonín Jankovský, Karel Hovorka, Vavřinec Mazanec ( Vojtěch Kříha, Karel Kolafa, Jan Michal, Josef Zíka, Josef Kukačka, Antonín Kropáček a Fr. Kropáček zahynuli během 1.svět.války ).

Spolu s okolními sbory zasahoval sbor při požárech v továrně, Zlivi i okolí. V době mezi válkami se sbor zúčastňoval přehlídek, připravovaných soutěží a veřejného života, v období protektorátu byli členové aktivizováni do hlídek protiletecké obrany.

Zanechat reakci